Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 19.4.2018, 4:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odtlakování M 241A + M 241B na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 4:15.

Unipetrol RPA - 9.4.2018, 8:05
Ve dnech 9.4., 11.4., 16.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5., 28.5., 30.5. a 4.6. 2018 v době od 16:00 do 17:00 hodin a ve dnech 18.4. a 6.6.2018 v době od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat v areálu Chempark plánovaný požární výcvik zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 44, SO 4418 – čistící plocha RAFINÉRIE. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Právo na informace


1. Můžu o informace žádat i jako řadový občanzobraz odpověď
2. Co s těmito informacemi mohu dělatzobraz odpověď
3. Musím na úřad přijít jen v pondělí a ve středuzobraz odpověď
4. Stačí požádat telefonem (nebo elektr. poštou) nebo musím zasílat žádost běžnou poštouzobraz odpověď
5. Co když úřad mou žádost zapřezobraz odpověď
6. Jaké odpovědi můžete od úředníkù získatzobraz odpověď
7. Co dělat, pokud žádost nebyla kladně vyřízenazobraz odpověď
8. Co když úředníci tvrdí, že dotyčnou informaci nemají a já přitom vím, že ji majízobraz odpověď
9. Co je třeba zaplatitzobraz odpověď
10. Nechtějí mi to dát s tím, že by to museli dlouho hledat a vypisovat. Není to jenom výmluvazobraz odpověď
11. Co se určitě od úřadu nemohu dozvědětzobraz odpověď
12. Bylo mi řečeno, že se jedná o obchodní tajemství, mám se snažit dálzobraz odpověď
13. Kde hledat informace týkající se ŽP našeho regionuzobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]