Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 8:15
V rámci instalace nového potrubí páry 2,1 MPa (realizace investiční akce) budou ve dnech 3.4.2020 od cca 14:00 do nejpozději 5.4.2020 cca 18:00 prováděny zhotovitelem profuky tohoto nového potrubí. Profuky budou provázeny zvýšenými hlukovými efekty, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA - 30.3.2020, 0:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 24.3.2020, 0:30
V souvislosti se sjížděním jednotky VBU do pravidelné odstávky bude docházet ke spalování odplynů na fleře NRL.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Stavby


1. Cítíte se být ohroženi záměrem nové výstavbyzobraz odpověď
2. Zdá se Vám,že stavba vzniká bez povolenízobraz odpověď
3. Obtěžuje Vás stavba nepořádkem v okolízobraz odpověď
4. Jede kolem Vás auto, jemuž padá z korby materiálzobraz odpověď
5. Je možno použít vnitřní tepelné izolace na částečné zateplení? Je vhodným materiálem pěnový polystyren přilepený disperzním lepidlemzobraz odpověď
6. Jak správně odvětrávat izolaci podkrovízobraz odpověď
7. Jak zlevnit skladbu střechy s ohledem na použité izolační materiályzobraz odpověď
8. Jak odizolovat a vytápět starý domek? Lze zde využít podlahové vytápění a kotel na zplyňování biomasyzobraz odpověď
9. Sháním informace o stavbách z nepálené hlíny zobraz odpověď
10. Jsou výpary z polystyrénu škodlivé lidskému zdravízobraz odpověď
11. Jak provést termofasádu staršího rodinného domku OKALzobraz odpověď
12. Jaký je součinitel prostupu tepla skleněných cihel (luxferu)zobraz odpověď
13. Jak na zimu ve starém kamenném domězobraz odpověď
14. Jak nejlépe zaizolovat podlahuzobraz odpověď
15. Je lepší použít zdvojená skla do vnitřních nebo vnějších křídel okenzobraz odpověď
16. Jak zaizolovat okna a zdi v domězobraz odpověď
17. Jaké jsou vlastnosti přírodních a nepřírodních izolačních materiálů? Pěnový polystyren-PPSzobraz odpověď
18. Jaké hodnoty by měla mít izolace stavby, aby se omezily tepelné ztrátyzobraz odpověď
19. Je lepší tepelné čerpadlo nebo plynový kotelzobraz odpověď
20. Lze šetřit energii vypínáním spotřebičůzobraz odpověď
21. Není nebezpečené použít PET lahve jako tepelnou izolaci podlahyzobraz odpověď
22. Kdo vyrábí slaměné deskyzobraz odpověď
23. Jaká pravidla platí pro záměry na lokalitách zařazených do soustavy území NATURAzobraz odpověď
24. Myslíte, že pracujete v nadměrně hlučném prostředízobraz odpověď
25. Jaké jsou vlastnosti izolační bavlnyzobraz odpověď
26. Kde u staveb uniká nejvíce teplazobraz odpověď
27. Jaké jsou vlastnosti skelné a minerální vatyzobraz odpověď
28. Jaké jsou vlastnosti dřevovláknitých izolačních desekzobraz odpověď
29. Jaké jsou vlastnosti polyuretanu - PURzobraz odpověď
30. Jaké jsou vlastnosti pěnového sklazobraz odpověď
31. Jaké výhody mají kompaktní zářivkyzobraz odpověď
32. Jak se podílí domácí spotřebiče na spotřebě elektřinyzobraz odpověď
33. Je používání ionizátoru vzduchu (který produkuje taktéž ozon) v uzavřených prostorách bytu bezpečnézobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]