Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).Voda


1. Stali jste se svědky havárie, při níž došlo k úniku ropných látek, chemikálií apod. do řeky, potoka, rybníkazobraz odpověď
2. Všimli jste si neobvyklého znečištění vody v řece, potoce...zobraz odpověď
3. Viděli jste někoho při umývání auta např. u řekyzobraz odpověď
4. Uniká voda z prasklého potrubízobraz odpověď
5. Zajímají Vás aktuální informace o kvalitě vody ke koupánízobraz odpověď
6. Jak poznám, zda voda obsahuje sinice nebo řasyzobraz odpověď
7. Hrozí mi nějaké zdravotní riziko, vykoupu-li se ve vodě, která obsahuje tzv. vodní květzobraz odpověď
8. Chcete vědět, kdo v okrese špiní voduzobraz odpověď
9. Co ta továrna vypouští do řekyzobraz odpověď
10. Chcete zjistit kvalitu vodyzobraz odpověď
11. Potřebujete informace o vodě pro kojencezobraz odpověď
12. Máte podezření, že někdo vypouští odpadní vody do řeky, potoka...zobraz odpověď
13. Poškozuje někdo hráze, vodovodní sítě, zavlažovací nebo odvodňovací zařízení atd.zobraz odpověď
14. Co máme dělat, když čistička odpadních vod v naší obci zřejmě nefungujezobraz odpověď
15. Biologické čištění přímo v septikuzobraz odpověď
16. Jaká sůl/soli železa se používají v městských čističkách vody a k čemuůzobraz odpověď
17. Fluorizuje se u nás pitná vodazobraz odpověď
18. Existují státní dotace na obnovu nefunkčních rybníkůzobraz odpověď
19. Kde sehnat informace o domácích čističkáchzobraz odpověď
20. Co je třeba, chci-li si na zahradě udělat rybníkzobraz odpověď
21. Podle čeho vybírat prací prášky, máme-li septik s trativodemzobraz odpověď
22. Co je to kořenová čistírnazobraz odpověď
23. Znečištěná odpadní voda vytékající z dešťového oddělovače v bezdeštném obdobízobraz odpověď
24. Skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody (např. ropné látky nebo volně skladované pevné látky např. soli apod.) na volně přístupném místězobraz odpověď
25. Když dojde k úhynu většího množství ryb nebo když je pozorováno neobvyklé chování ryb, popř. dalších vodních živočichůzobraz odpověď
26. Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach nebo chuť, zejména když zjištěná skutečnost může souviset s činností mimo hranice dané nemovitosti zobraz odpověď
27. Domácí čistírna odpadních vod - co s vyčištěnou vodouzobraz odpověď
28. Lze vypouštět obsah kanalizační jímky po aplikaci bioenzymů na vlastní zahraduzobraz odpověď
29. Máte v úmyslu mýt své motorové vozidlo na Vašem vlastním pozemkuzobraz odpověď
30. Co dělat, jestliže někdo vylévá do kanalizace škodlivé látkyzobraz odpověď
31. Jak se zachovat při povodníchzobraz odpověď
32. Jaká je kvalita vody v rekreačních nádržích v Ústeckém krajizobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]