Zelený rádce

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Zeleň


1. Kdo pokácel (ořezal) ten stromzobraz odpověď
2. Chystám se pokácet zdravý strom, je k tomu třeba nějaké povolenízobraz odpověď
3. Co v případě, že strom poškozuje život nebo majetekzobraz odpověď
4. Poškozuje někdo zeleň v parku nebo na jiném veřejném prostranstvízobraz odpověď
5. Může mi někdo nařídit pokácení stromů na mém pozemkuzobraz odpověď
6. Pokud pokácím strom, musím provést náhradní výsadbu nebo zaplatit nějaký poplatekzobraz odpověď
7. Jak poznám, že se jedná o památný stromzobraz odpověď
8. Vztahuje se na památné stromy nějaká zvláštní ochranazobraz odpověď
9. Chcete sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství nebo v krajinězobraz odpověď
10. Nejste spokojeni se vzhledem stromů po nevhodné úpravězobraz odpověď
11. Kde naleznu seznam chráněných rostlinzobraz odpověď
12. Může zemědělec běžně obhospodařovat pole, na kterém se vyskytují chráněné druhy rostlinzobraz odpověď
13. Vypaluje někdo trávu, hoří stromyzobraz odpověď
14. Nejste spokojeni se stavem údržby veřejné zeleně, která může navíc komplikovat život alergikůmzobraz odpověď
15. Viděli jste někoho sbírat, pěstovat nebo dokonce prodávat chráněné druhy rostlin (např. sněženky,...)zobraz odpověď
16. Nelíbí se Vám stav břehových porostůzobraz odpověď
17. Kdo se stará o mostecké lesyzobraz odpověď
18. Mohu sám od sebe vysadit do volné přírody rostlinu, která se na tomto místě nevyskytujezobraz odpověď
19. Viděli jste někoho jak ničí stromky v lesezobraz odpověď
20. Jezdí někdo v lese na kole nebo lyžuje mimo vyznačené stezkyzobraz odpověď
21. Domníváte se, že strom ve Vašem okolí je napaden nějakou závažnou chorobouzobraz odpověď
22. Setkáváte se ve svém okolí s invazně se šířícími rostlinamizobraz odpověď
23. Zajímá Vás zda určitá geneticky upravená plodina nebo výrobek z ní je registrovánzobraz odpověď
24. Lze se bránit proti plevelu, zalétávajícímu na Váš pozemek ze sousedova polezobraz odpověď
25. Nadměrné ohrožování rostlin, např. terénními úpravamizobraz odpověď
26. Nepovolené stavební činnosti ve volné přírodězobraz odpověď
27. Nadměrné poškozování lesních cest, svážnic a půdyzobraz odpověď
28. Poškozování stromů v lese biotickými činiteli (žír kůrovce – souše, okus až devastace mladých lesních porostů zvěří atd.), případně jinými činiteli (např. nadměrné poškozování - odírání stromů při přibližování dřeva) a příslušný lesní hospodář nečiní nutná ochranná opatřenízobraz odpověď
29. Ničení jeskynízobraz odpověď
30. Ničení památného stromuzobraz odpověď
31. Když porušíte zákon při výkonu vlastní podnikatelské činnostizobraz odpověď
32. Jak postupovat, chceme-li vyhlásit přírodní parkzobraz odpověď
33. Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromuzobraz odpověď
34. Kdo provádí hospodaření na objednávku vlastníkůzobraz odpověď
35. Potřebujete zjisti vlastníka lesazobraz odpověď
36. Kdo Vám poradí v otázkách hospodaření v lesíchzobraz odpověď
37. Zjistili jste někde výskyt invazních rostlin jako je bolševník velkolepý, křídlatka a dalšízobraz odpověď
38. Nejste si jistí, zda je Vámi nalezená houba jedlázobraz odpověď
39. Chcete oznámit výskyt (pozorování) zvláště chráněné rostlinyzobraz odpověď
40. Chcete dovést či vyvést rostlinu přes hranice ČRzobraz odpověď
41. Víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit populaci nebo zničit či poškodit životní biotop zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostlinyzobraz odpověď
42. Jak dlouhé je obvykle vegetační období v našich zeměpisných šířkáchzobraz odpověď
43. Soused ořezal větve stromu, který patří do majetku soukromé osoby? Jak dále postupovatzobraz odpověď
44. V případě rekonstrukce plotu je třeba vykácet náletové dřeviny - akáty aj. Je možné je odstranitzobraz odpověď
45. Měl/a bych zájem koupit strom pro podporu ovzduší. Kde mohu hledatzobraz odpověď
46. Jak mám postupovat při kácení stromuzobraz odpověď
47. Jaké jsou zásady ekologického zemědělstvízobraz odpověď
48. Co jsou zvláště chráněná územízobraz odpověď
49. Lze obnovit zničené původní porosty luk a pastvinzobraz odpověď
50. Jakou vhodnou mechanizaci je možné použít pro kosení lukzobraz odpověď
51. Co jsou pozemkové spolky a jaký mají významzobraz odpověď
52. Měl bych zájem koupit kdekoliv ve světě strom pro podporu ovzduší, ale na internetu nemohu nic najít, jistě budete mít lepší informace než já a poradíte mi, kde bych tak mohl učinit?zobraz odpověď
53. Zajímal by mne Váš názor na oblíbené „ošetřování“ stromů, spočívající ve zkrácení některých, někdy i všech hlavních větví na krátké pahýly. Vídám to v okolí poměrně často. Dnes jsem zase potkal takto čerstvě vylepšenou lípu u nás v Nove Vsi. V mých očích je to mrzačení, ale jak na to nahlíží úřady a zákon nevím.zobraz odpověď

[zeleň] [voda] [ovzduší] [zvířata] [odpady] [veřejný pořádek] [nakupování] [právo na informace] [stavby] [hluk a radiace] [adresář]