Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 200 Bq/m3 (becquerelů na metr kubický) - to je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření), pak u 1-2 lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. S rostoucí koncentrací přitom riziko úměrně roste.

Zdroj: www.suro.cz