Riziko při krátkých pobytech v prostorech s vyššími koncentracemi radonu než 200 Bq/m3 je zanedbatelné. Je totiž úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě a ta závisí nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu.

Zdroj: www.suro.cz