Vyhláška SÚJB č.184/1997 Sb. stanovila tzv.směrné hodnoty pro obsah radonu v stávajících a nových stavbách takto:

v pobytovém prostoru stávajících budov by neměla být průměrná hodnota tzv. ekvivalentní objemové aktivity radonu vyšší než 200 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést rozumná protiradonová opatření. Pokud je naměřena hodnota dokonce vyšší než 2000 Bq/m3, měl by být v takové místnosti vyloučen dlohodobý pobyt osob.

v pobytovém prostoru nového domu by průměrná ekvivalentní objemová aktivita radonu měla být menší než 100 Bq/m3, proto při nové výstavbě mají být provedena rozumná preventivní opatření.

Pro srovnání je dobré vědět že:

  • v České republice je průměrná hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu v budovách kolem 60 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
  • asi 2-3 % našich domů má vyšší hodnoty než 200 Bq/m3, jsou to především rodinné domy (většinou přízemní části objektu)
  • ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 5 Bq/m3, naopak koncentrace radonu v půdním vzduchu v hloubce 1 m pod zemí jsou u nás v rozmezí 10 000 - 1000 000 Bq/m3

Zdroj: www.suro.cz