Řada oblastí, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu ploch s vyšším radonovým rizikem je již známa. K tomuto účelu byly zpracovány odvozené mapy radonového rizika České republiky, které vymezily očekávané oblasti s nízkým, středním a vysokým radonovým rizikem. Poskytují ovšem jen základní orientaci o očekávaném riziku, a jsou zpravidla k nahlédnutí na stavebních úřadech nebo okresních úřadech. Podrobnější mapy zpracovává postupně Český geologický úřad.

Zdroj: www.suro.cz