Nejjednodušší a přitom dostatečně věrohodné je změřit roční průměrnou hodnotu pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu 1 roku. Tento průzkum organizují v rizikových oblastech okresní úřady spolu s místní samosprávou, koordinátorem je Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále RC SÚJB) a Státním ústavem radiační ochrany Praha (SÚRO). Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Tato měření trvají obvykle minimálně 1 týden.

!!! Při objednávání jakéhokoliv měření v oblasti přírodní radioaktivity Vám doporučujeme, abyste si ověřili, zda firma, která Vám nabízí své služby, má k uvedené činnosti platné povolení. Seznam těchto firem je na internetovské stránce SÚJB www.sujb.cz.

Zdroj: www.suro.cz