Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující 200 Bq/m3, stačí rozumně zvýšit větrání. Je-li naměřena podstatně vyšší hodnota, je zpravidla třeba provést stavební úpravy. Byla vypracována již řada typů protiradonových opatření. Kromě informací na našich stránkách můžete využít informace v různých informačních příručkách, podrobnější informace v normě ČSN 73 0601. 

Zdroj: www.suro.cz