Stát uvolňuje na provedení protiradonových opatření ve stávajících objektech omezené finanční prostředky. Je-li v domě zjištěna průměrná koncentrace radonu převyšující směrnou hodnotu 200 Bq/m3, můžete požádat na vašem okresním úřadu o příspěvek na protiradonová opatření. Příspěvek se poskytuje odstupňovaně podle naměřené koncentrace radonu. Na příspěvek ovšem není právní nárok.

Zdroj: www.suro.cz