Ozáření z potravin, které jsou vystaveny i vysokým koncentracím radonu, je ve srovnání s ozářením člověka z radonu v ovzduší bytu zcela zanedbatelné.

Zdroj: www.suro.cz