Kvalitativně jsou radiační rizika naprosto stejná jako při ostatních aplikacích ionizujícího záření např. v energetice, liší se pouze na základě množství záření, jemuž je člověk vystaven. Možné biologické efekty se dají roztřídit do 2 kategorií - stochastické účinky zahrnující onemocnění rakovinou a genetické mutace a deterministické účinky jako např. šedý zákal, radiační dermatitida nebo akutní nemoc z ozáření.

Velmi vhodným zdrojem informací je kniha Principy a praxe radiační ochrany, Vl. Klener a kol., Azin CZ 2000

Zdroj: www.suro.cz