Zvuk se šíří jednak kmitáním stěny (je to vlastně deska), jednak spárami či netěsnostmi (to asi tady nepřichází v úvahu) a jednak je veden konstrukcí stropu a stěn a vyzařován jimi. Dochází také k jevům jako je rezonance a vznik stojatého vlnění ) proto některé zvuky procházejí více (basy z rockové hudby), a proto je někdy vyšší úroveň rušivého zvuku dále od stěny než přímo v její blízkosti. Obecně se uvádí, že nejúčinnější je postavit zvuku do cesty kombinaci těžké a pevné stěny a měkkého, zvuk pohlcujícího materiálu. Pokud je vaše stěna pevná a těžká (cihly, beton), pak by asi bylo možné přidat desky z minerální vaty zakryté např. sádrokartonovými deskami. Důležité je aby nová stěna (sádrokarton) nebyla pevně spojena s kmitající, původní stěnou. Pokud se hluk přenáší podlahou a dalšími stěnami, bude asi řešení obtížnější. Stavební akustika je obor dobře zvládnutý, asi by neměl být problém konzultovat nějakou stavební firmu, která se na tyto věci specializuje.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost