Byl odmítnut vliv vysílačů na lidské zdraví, neboť provoz těchto zařízení je ošetřen vyhláškou 408/90 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření, která stanovuje maximální povolené hodnoty tak, že nemůže dojít k negativnímu vlivu na lidské zdraví. Několik článků zabývajících se škodlivostí vysílačů: NRL č. 1/1999 - Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole. NRL č. 3/1999 - Kdy a jak se projevují "nepříznivé účinky" elektromagnetického záření a elektrických a magnetických polí. NRL č. 4/2000 - Výstavba sítě pro třetího operátora mobilních telefonů s frekvencí pásma 1800 MHz a plnění požadavků vyhlášky č. 408/90 Sb. NRL č. 8/2001 - WHO k údajné škodlivosti mobilních telefonů. NRL č. 9/2001 - K nařízení vlády č. 480/2000 sb.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost