Na internetových stránkách Statního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je soupis právních subjektů s povolením SÚJB k měření a hodnocení výskytu radonu a některých dalších radionuklidů. Seznam naleznete na adrese: http://www.sujb.cz/