Elektrická zařízení a vedení vysokého napětí vytvářejí elektromagnetické pole. To může být zdraví škodlivé. Tuto problematiku upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 408 ze dne 3.10. 1990 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. Zde jsou uvedeny přípustné hodnoty záření. Bližší informace můžete získat v uvedené vyhlášce, případně na hygienické stanici (ti případně mohou provést přeměření) nebo přímo na Ministerstvu zdravotnictví.