Nejčastěji ze země (podloží) pod budovou, kde mohou být vysoké koncentrace radonu. Protože ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon "nasáván" z podloží různými prasklinami a netěsnostmi (obrázek). Zpravidla menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.

Zdroj: www.suro.cz