Není známo, že by ozáření z radonu a jeho radioaktivních produktů v budovách mohlo vyvolat nějaká jiná onemocnění.

Zdroj: www.suro.cz