Kupujte výrobky, označené známkou svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Tyto potraviny splňují přísně kontrolované podmínky včetně nepoužívání umělých hnojiv a pesticidů, slušné zacházení se zvířaty.