Ekoznačky jsou:
- Ekologicky šetrný výrobek
Garantem je stát, který toto označení uděluje. Tato značka zaručuje že výrobek, který je takto označen je z ekologického hlediska nadstandardní ve srovnání s výrobky stejného druhu. Udělování této značky řídí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Chce-li někdo tuto značku získat, musí o ni požádat a agentura žádost posoudí.
- Produkt ekologického zemědělství Udělování je rovněž garantováno státem (Ministerstvem zemědělství). Značka zaručuje, že k výrobě bylo použito jen surovin a technologií, které splňují přísné podmínky metodického pokynu pro ekologické zemědělství.

Definovat, co je ekologické a co není, je nesmírně obtížné. I odborníci v oblasti životního prostředí vedou mezi sebou vášnivé spory o to, co je pro přírodu lepší. Za této situace je velmi snadné prohlásit o čemkoli „naše zboží je ekologické“ a je velmi obtížné takovéto tvrzení vyvrátit. Ekologický spotřebitel by tedy měl být velmi opatrný, setká-li se s “ekonápisy” či značkami, které nejsou podloženy certifikačním řízením.

Ekoznačky nejsou:
Der Grüne Punkt (Zelený bod) Značka se vztahuje pouze k obalu, nikoli k výrobku, a říká, že výrobce obalů zaplatil poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu (u nás firmě EKOKOM, která zajišťuje sběr a využití obalů), pokud jsou ovšem odhozeny do zvláštních kontejnerů nebo odevzdány do sběrných dvorů. Úspěšnost záleží na spolupráci s obcemi a na tom, jak se konkrétně oddělený sběr obalů provádí. Bohužel ani tento systém nezaručuje recyklaci všech použitých obalů, velká část se skládkuje a spaluje.
Značka Ekopack Vztahuje se jen k obalu, někdy dokonce jen k jeho části. Výsledek nemusí být vůbec ekologický. Jde o jakýsi mezistupeň mezi skutečnou ekoznačkou, garantovanou přísnými pravidly a udělovanou nezávislou organizací (obvykle Ministerstvem životního prostředí) a mezi ekoznačkou, kterou si výrobce sám vymyslel.
Zavádějící symbol "odhazující panáček" Toto v žádném případě není ekoznačka, ale symbol vztahující se na obal. Jde o upozornění, že ho máme odhodit do koše a ne na zem. Výrobce nás vlastně nabádá k něčemu samozřejmému, nemáme odpad pohazovat okolo sebe. Výrobce nám ale také neříká, že zajistil recyklaci. Jde tedy v podstatě o anti-ekoznačku.
Tříšipkový trojúhelník s nevyplněnými čarami Trojúhelník s nevyplněnými čarami označuje výrobky nebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálů.
Trojúhelník s černými čarami Naproti tomu trojúhelník s černými čarami je pro výrobce povinností vyplývajících z normy ČSN 770052-2, podle které musí být na výrobku vyznačeno, ze kterého materiálu je vyroben. Číslo v trojúhelníku a písmena pod ním označují druh materiálu, přičemž různé materiály zatěžují životní prostředí různě. Z plastů je nejméně škodlivý polyetylén (PE, PE-HD, PE-LD), nejproblematičtější pak polyvinylchlorid (PVC).

Seznam ekologicky šetrných výrobků (červen 2008) naleznete zde.