- Centrální ohřev
Tímto se rozumí ohřev vody pomocí bojlerů, které zásobují byt nebo celý dům. Mají nevýhodu ztráty tepla při průtoku potrubím mezi bojlerem a kohoutkem. Někdy je nutno nechat odtéct několik litrů vody, než se dočkáte teplé. Potrubí by mělo být izolováno kvůli snížení ztrát tepla.
- Lokální ohřívače
Jsou to ohřívače instalované přímo na zakončení vodovodního potrubí, patří sem malé průtokové ohřívače a elektrické minibojlery. Při lokálním ohřevu jsou nejméně škodlivé plynové průtokové ohřívače.
- Solární systémy
Jsou konstruovány tak, že pokryjí během roku asi 50-70 % spotřeby energie, v letních měsících je to téměř 100 %. Čím vyšší je spotřeba teplé vody v létě oproti zimnímu období a čím nižší je její teplota, tím budou solární systémy hospodárnější.