Bělící prostředky způsobují přeměnu UV složky bílého světla ve viditelné modré záření, toto záření překrývá nažloutlost prádla, takže se jeví jako zářivě bílé. Tyto látky jsou ale těžko rozložitelné a hromadí se v čistírenských odpadních kanálech. Pro barvené prádlo jsou bělící prostředky zbytečné, dokonce mohou barvy "napadat". Je lepší dávat přednost perkarbonátu před perborátem. Nejčastěji používanou bělící látkou je perboritan sodný, přesněji peroxohydrát boritanu sodného NaBO2.H2O2.3H2O.