Je to bioxid, který se používal ke konzervaci dřeva, kůže a textilu. PCF může vnikat do lidského organismu buď dýcháním, nebo přímým kontaktem lidské kůže s impregnovanou částí. Může dojít k postižení oběhového systému, srdce, jater, ledvin, nervového systému, imunitního systému. Dávka která by usmrtila dospělého člověka se odhaduje na 18 g, roztoky PCF v organických rozpouštědlech jsou toxičtější.

Více na stránkách Integrovaného registru znečišťování: pentachlorfenol.