Každý výrobek uváděný na trh musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky. U některých výrobků může vláda stanovit, že mají být označeny značkou shody, která jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky. Tuto značku můžeme vidět např. na některých zdravotních pomůckách. Označení shody je(CCZ a CE) znamenají, že výrobek odpovídá požadavkům všech direktiv evropské unie (nebo všech nařízení vlády, které tyto direktivy zavádějí do našeho právního řádu). Rozdíl mezi nimi je ten, že CCZ se používalo původně v době, kdy jsme ještě nebyli členy EU a jednalo se o našem přistoupení k EU, CE používají členské státy EU.