Označení výrobků netestovaných na zvířatech u nás zatím není legislativně upraveno. V některých případech se setkáte se zobrazením králíka, ale nejedná se o oficiální značku. Seznam kosmetických firem, které své výrobky netestují na zvířatech získáte na internetových stránkách sdružení http://www.differentlife.cz/. Brožuru Kosmetické firmy netestující na zvířatech si můžete objednat na adrese: Skupina pro zvířata - zakl. org. ČSOP, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel: 222 518 320, e-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz