Dobrý den, na otázku, co je největší ekologický problém Vánoc, není jednoduchá odpověď. Záleží na zaměření a osobním názoru každého člověka.

Mezi vánočními ekologickými problémy bývají zmiňovány v první řadě vánoční stromky. Zde se lidé nejčastěji ptají, zda stromek přírodní nebo umělý. Osobně jsem pro přírodní stromek, ale živý v květináči. Ten je nutné postupně přivykat pokojové teplotě (např. několik týdnů před svátky přechodně umístit na nevytápěné chodbě) a ve vytápěně místnosti smí být max. 10 dní, tedy zhruba do nového roku. Po odstrojení je nutno ho opět postupně „aklimatizovat“ na nižší teploty, nelze je okamžitě umístit ven do mrazu, protože by utrpěl teplotní šok. Pokud se stromek neponechává pro příští Vánoce, vysazují se ven obvykle až na jaře. K jeho případné výsadbě na veřejné prostranství bychom měli mít souhlas vlastníka pozemku (lesní správy). Řezané živé vánoční stromky pocházejí v drtivé většině z pěstebních probírek, ze specializovaných plantáží nebo z ochranných pásem elektrického vedení, kde porost smí mít max. výšku 3 m. Lze říci, že by tak jako tak byly stejně pokáceny. Z ekologického hlediska představují lepší variantu, než stromky umělé. Hlavním problémem bývá jejich likvidace po použití, což je však při troše dobré vůle řešitelné. Umělé vánoční stromky sice vydrží několik let, ale nevydrží věčně. Bývají často vyrobené z problematických, těžko recyklovatelných plastů, takže často skončí ve směsném odpadu, navíc jsou velké a do kontejneru se často nevejdou.

Osobně si myslím, že největší ekologické problémy Vánoc jsou dva:

  • Nárazovitě zvýšené množství odpadu, zejména komunálního. Jedná se z největší části o obaly, tedy papír a plasty. Je vhodné pro toto období posílit svoz odpadu, v opačném případě kontejnery nestačí a odpady se válejí všude.

  • Zvýšená spotřeba jako taková, zejména nákupy spotřebního zboží všeho druhu. V řadě obchodů, včetně velkých obchodních řetězců, převažuje zboží asijského původu, které s sebou nese celou řadu negativních externalit. Zboží putuje doslova přes „půlku zeměkoule“, většinou letadly a kamiony, což znamená další nenápadné, avšak závažné vlivy na životní prostředí (emise atd.).


  • Pro řadu lidí jsou Vánoce nejen svátky klidu, ale přejídání. Rozhodně není ekologické to přehnat s množstvím jídla a pak vyhazovat hodně zbytků. Pro Vánoce jsou typická smažená jídla (kapr, řízky), je ekologičtější používat jiné způsoby přípravy nebo aspoň pánev s teflonový povrchem, protože tak v odpadní vodě neskončí tak velké množství oleje. Dopřejeme si často o Vánocích exotické ovoce, to je však dovážené z daleka a jeho doprava opět zatěžuje exhalacemi ovzduší.

    K Vánocům patří světélka svíček, i zde pozor. Nejekologičtější jsou svíčky z čistého včelího vosku, většinou to bývá na nich uvedeno, ale zároveň jsou dražší. Svíčky parafínové nebo gelové, zvlášť jsou-li z nekvalitního materiálu, mohou při spalování uvolňovat škodliviny.