S výrobkem v ruce se obraťte na vedoucího prodejny a zboží reklamujte, neuspějete-li, obraťte se na:

  • Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, 403 40 Ústí n. Labem, Masarykova 19/275, 
    tel: 475 651 224

  • Českou obchodní inspekci, Inspektorát v Ústí n. Labem 400 01, Prokopa Diviše 6, tel. 475 209 493