• odpady ještě dále využitelné tedy recyklovatelné: papír, sklo, plasty

  • odpady nebezpečné: staré léky, akumulátory, vyjetý olej, zbytky barev laků, rozpouštědla, zářivky, prošlé prostředky na hubení škůdců, ochranu rostlin a obaly od nich.