Postup likvidace:

  • Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

    - Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla.
    - Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.


Seznam firem, které se zabývají likvidací autovraků v Ústeckém kraji