Pro nebezpečný odpad jako jsou: chladničky, baterie všeho druhu,zářivky a výbojky,kosmetické výrobky,tonery,TV obrazovky, čisticí prostředky, rozpouštědla,dezinfekční prostředky, ředidla, barvy,prázdné plechovky od barev a laků,benzin,použitý motorový a převodový olej,chladící a brzdová kapalina,autobaterie,brzdové destičky,umělá hnojiva, lepidla,rtuťové teploměry,léky.…je k dispozici: sběrný dvůr. Tam můžete rovněž odvézt velkoobjemový odpad. Nebo můžete využít mobilního sběru, který se zpravidla koná 1-2 x ročně. Datum svozu zjistíte na odboru ŽP MěÚ.