Použité a odpadní oleje nejsou vysoce toxické, ale mohou obsahovat karcinogenní látky, toxické kovy, chlorované sloučeniny. V malých koncentracích mohou kontaminovat půdu a vodu. Vyjeté oleje můžete odevzdat do:

  • sběrného dvora