Použité baterie se nejvíce podílí na zatížení domovního odpadu těžkými kovy. Obsahují toxické látky a kovy (Pb, Hg, Ni, Cd,Li), žíraviny a mohou být příčinou požáru.

Nedoužívané léky můžete vrátit u svého lékaře. Staré léky můžete odnést do nejbližší lékárny. Speciální schránky na baterie jsou umístěné v některých prodejnách elektrospotřebičů. Další možný způsob jak se zbavit tohoto odpadu je uložení na sběrný dvůr.