Pokud jsou vyřazené spotřebiče funkční, je nejekologičtější nabídnout je někomu jinému. Další možností je ekologická likvidace. Občané Mostecka mohou staré lednice a další velkoobjemový a nebezpečný odpad (tím jsou i lednice) ukládat bezplatně ve sběrném dvoře.