Na papír, sklo a plasty jsou rozmístěny speciální separační nádoby. Jejich svozem a tříděním se zabývají firmy odebírající odpady přivezené do sběrného místa: papír a lepenka, papírové a lepenkové obaly, skleněné obaly, sklo, plastové obaly, PET lahve. Ta sváží roztříděný odpad dvakrát do měsíce.