U všech zařízení je nutné vyjít z konkrétní míry poškození, na níž závisí další postup. Ten však může být v závislosti na rozsahu a způsobu poškození i velmi rozdílný.

 Elektrická zařízení: Nejprve je nutné vyčistit zařízení od mechanických nečistot opláchnutím tekoucí vodou (samozřejmě za předpokladu, že zařízení je vypnuto) a pokud nejsou elektrické či elektronické obvody mechanicky poškozeny, lze přistoupit k jejich řádnému vysušení. Nejvhodnější je pozvolné vysoušení, neboť při příliš vysoké teplotě by mohlo dojít k dalšímu poškození izolace.

Rozvody - elektrická instalace: V případě vodou zasažených elektrických rozvodů je třeba otevřít všechny rozvaděče, instalační krabičky a místa, kde jsou napojeny spotřebiče (tedy veškerá přípojná místa). Tato místa musí být vysušena a následně je třeba měřením zjistit stav izolace.

Spotřebiče: U spotřebičů, které byly opláchnuty, bychom doporučovali další úkony provádět pod dohledem odborníků - nejlépe revizních techniků, kteří budou další postupy volit podle stavu konkrétního zařízení. Neopomenutelný je rovněž význam proměření pro zachování bezpečnosti (prevence úrazu elektrickým proudem).

Výpočetní technika a elektronika: Postup u elektroniky a zařízení výpočetní techniky je v těchto případech obdobný jako u ostatních spotřebičů. Podstatný rozdíl je pouze v tom, že televizory a počítačové monitory pracují s vysokým napětím.

Plynová zařízení: Zde platí obdobné pokyny jako u elektrického zařízení, neboť dnes již skoro každý plynový spotřebič obsahuje i elektrické (elektronické) prvky.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost