V případě tříděného sběru plastů záleží na tom, jaký si obec zvolí systém; obecně - dle katalogů odpadů jedním z druhů odpadu jsou "plasty" bez rozlišení o jaký druh odpadu se jedná. Pokud obec sbírá pouze obaly, pak i zde katalog odpadů definuje pouze "plastové obaly" bez rozlišení. Kelímky od jogurtů a igelitové sáčky tedy do kontejneru odhodit můžeme,řádně vymyté. Ekologičtější je kupovat výrobky v obalech z povoskovaného papíru (pribináček). Obal z výrobku lze vyhodit do běžného komunálního odpadu; ten se pak na skládkách rozkládá. Takovýchto výrobků se ale mnoho nevyrábí.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost