Co se týče nápojových obalů, je jasné že nevratné sklo je z hlediska vlivu na ŽP ve všech nám známých studiích posuzováno hůře než jednorázové plastové lahve. 1 kilogram plastových obalů způsobuje 7x větší poškození ŽP než kilogram skla. V přepočtu na jednu láhev je zatížení ŽP téměř shodné, ale vezmeme-li v potaz, že plastem přesuneme větší množství obsahu, je vítězství plastu jasné. Lepší preferovat sklo, protože je zajištěn jeho zpětný odběr. Plast by skončil na skládce či ve spalovně.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost