Je nevhodné spalovat materiály obsahující PVC. Lze obecně konstatovat, že moderní obalové materiály se ke spalování v kamnech zpravidla nehodí. Polymery na bázi celulosy, které hoří lépe než papír, byly nahrazeny foliemi z PP. Ty vypadají na první pohled stejně, ale v kamnech se seškvaří a čoudí. Vznikají přitom zmíněné toxické spaliny (saze, oxid uhelnatý, akrolein) - produkty nedokonalého spalování. Z plastických materiálů (PE, PP, PS, PET a PVC) se nehodí ke spalování v kamnech žádný. Krabicové obaly na potraviny "Tetrapack" rovněž většinou obsahují plastovou nebo kovovou folii. Pokud je ta fólie plastová (PE nebo PP), myslím, že spálení jedné krabice Tetrapack v dobře roztopených kamnech není velkým proti ekologickým přestupkem. Zvláště tehdy, když ji předem roztrháte na malé kousky. Ta tenká folie z PE nebo PP shoří relativně "čistě". Krabicové obaly, které neobsahují žádnou folii. Ty hoří asi jako papír, či lepenka.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost