Co se týče druhů plastů, které lze u vás dávat do kontejnerů na plastový odpad: to určuje firma, která se o svoz a likvidaci separovaného odpadu stará. Na kontejnerech zpravidla bývá kontakt na tuto firmu. Konkrétně o jaký druh plastu se jedná, je uvedeno v "šipkovém trojúhelníčku". Je zde číslo, (značení), které upravuje ČSN 77 0052, spotřebitel se z tohoto značení dozví, o jaký druh plastu se jedná.

1 - PET polyetylentereftalát

2 - PE-HD vysokohustotní polyetylen

3 - PVC polyvinylchlorid

4 - PE-LD nízkohustotní polyetylen

5 - PP polypropylen

6 - PS polystyren

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost