Firma AKUMA a. s. Mladá Boleslav má mimořádný zájem na sběru a stahování z trhu upotřebených akumulátorů. Tuto činnost bereme především jako službu zákazníkovi a snahu pomoci našemu životnímu prostředí. Využité akumulátory končí v Kovohutích Příbram, kde dochází k zpětnému vytěžení olova. Kovohutě jsou zároveň naším významným partnerem z hlediska dodávek této suroviny pro výrobu nových akumulátorů. Akuma byla vůbec první v ČR, kdo předvedl propracovaný systém stahování těchto akumulátorů prostřednictvím své prodejní sítě. Příslušná sběrná místa jsou vybavena povolením pro nakládání s nebezpečnými odpady, kam jsou staré akumulátory zařazeny, kontejnery schválenými pro jejich skladování, a dalšími náležitostmi. Náklady spojené se sběrem, přibližně pokrývají výkupní cenou v Kovohutích. V rámci konkurenčního boje na trhu s olověnými akumulátory pak postupně celá významná konkurence zavedla obdobný systém sběru.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost