Papír se někde recykluje tak, že se po sběru nejprve přetřídí na různé druhy - například noviny, kartony, lepenky a smíšený papír. Pak se expeduje k dalšímu využití do papíren. Tam se nejprve rozemele ve strojích zvaných holandry a pak se rozmočí a smísí s dalšími přísadami jako jsou různá pojiva a podobně. Dnes se některé papíry vyrábějí pouze ze 100% recyklovaného papíru. Jsou to sešity, krabice, obaly na vajíčka a podobně. Například noviny obsahují až 70% starého papíru. Zde je důležité, aby lidé kupovali co nejvíce právě tento recyklovaný papír. Vždyť recyklací jedné tuny papíru je možné ušetřit až 1400 kWh elektrické energie a tři kubické metry dřeva.

Sběr skla má u nás poměrně dlouhou tradici. Při výrobě nového skla zaujímají střepy asi 50% podíl. Sklo se musí třídit na bílé a barevné. Ze směsi skla různých barev lze totiž vyrobit pouze zelené a hnědé sklo. Před recyklaci se musí sklo přetřídit, protože odpady ze sběrných nádob obsahují vždy nezpracovatelné příměsi. Poté se sklo nadrtí a expeduje do skláren, kde se přidává k surovinám na výrobu skla. Jsou to soda, vápenec, sádrové pojivo a další. Podíl skleněných střepů může dosáhnout u zelené skloviny až 100% a u bílé v závislosti na čistotě až 80%.

Plasty. Jestliže je nutno materiál přetřídit, je nejprve ručně tříděn. Poté se rozemele a podrtí. Z těchto frakcí se potom připravuje směs tak, aby mohla být použita pro různé výrobky. Tato směs je poté vtlačena do kovových forem, kde se z ní stane hotový výrobek. Při tomto zpracování se na 1 kg plastů spotřebuje asi 0,6 kWh elektrické energie a nevznikají nebezpečné exhaláty. Tento způsob recyklace je pro životní prostředí velkým přínosem nejen proto, že se nespotřebuje tolik energie a surovin jako při primární výrobě plastů, ale také proto, že se výrazně prodlužuje životnost našich skládek. Ovšem zatím není recyklaci přikládána taková pozornost, jak by měla. Většina měst plastový odpad ani netřídí. Další možností zpracování plastů je jejich spálení při využití energie. Například v roce 1995 byly v zemích EU odebrány asi 4 miliony tun plastů, z nichž 65% bylo spáleno s využitím energie a zbylých 35% recyklováno. Podle některých názorů je právě spálení nejlepším způsobem likvidace plastů

 Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost