Ve příručce Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden vydanou Sítí ekologických poraden ČR (STEP) jsem pro Vás našel odpověď: Displeje a obrazovky počítačů sestávají z různých druhů skla s chemickou povrchovou úpravou. Používané toxické kovy - např. olovo, baryum, kadmium, stroncium a cín - jsou vysoce jedovaté a z tohoto důvodu patří likvidované obrazovky do nebezpečného odpadu. Umělé hmoty tvořící kryty počítače, jakož i mnoho platinových součástek obsahují jedovaté přísady (prostředky snižující hořlavost - obsahující např. chlór a brom), při jejichž tepelném zpracování vznikají chlorované dioxiny a furany. Totéž platí pro kondenzátory ve starších přístrojích, které mohou obsahovat PCB. Pájené spoje, polovodiče, izolační materiál a kolíčkové kontakty obsahují mnoho chemických prvků a také vzácné kovy - zlato, platinu a stříbro. Kromě součástí, které lze znovu zhodnotit přímo (motorek chlazení, čtecí hlavy, psací zařízení) byly ze starých počítačů dosud vyjímány pouze desky a šasi (tj. základní nosná konstrukce), z nichž se získávaly drahé a některé těžké kovy. Nebudeme proto tyto součástky odhazovat do kontejneru, ale uloží se do sběrných dvorů, nebo při obecním svozu objemného odpadu.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost