Vícevrstevné nápojové obaly (nevyrábí je jen firma Tetra Pak) se dají recyklovat. Obal se rozloží na papírové vlákno, polyetylen a hliník. Papír se recykluje. Polyetylen a hliník papírna spaluje. Další způsob, jak využít tetrapakové krabice, je jejich lisování za tepla, kdy vzniknou desky k výrobě nábytku. Takto se recyklují nápojové krabice v některých zemích Evropy (např. Švédsko). U nás nic takového neexistuje. Krabice se buď spálí, anebo skončí na skládce. I když tedy krabice recyklovatelné jsou, v České republice neexistuje systém jejich sběru a recyklace, takže se ve skutečnosti nerecyklují. Další nevýhodou je to, že z recyklované nápojové krabice již novou nelze vyrobit. Papírová vlákna musí být dlouhá, aby krabice měla potřebnou pevnost. Recyklovaný papír taková vlákna nemá. Otázkou také zůstává, zda mají výrobky z recyklovaných krabic skutečně rozsáhlé využití. Poptávka po deskách k výrobě nábytku bude asi nesrovnatelně menší než spotřeba tetrapakových krabic.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost