Tento objemný plastový odpad lze odevzdat do sběrného dvora, které vybírají různé druhy tříděného odpadu (suť, dřevo, elektro, zeleň, kovy, sklo, papír, plasty...), ale právě polystyren charakterizují jako směsný odpad, jelikož ho nejsou schopni recyklovat. Velkoobjemový sběr tříděného odpadu není zřízen, neboť občané tolik odpadu neprodukují. Občas si koupí např. televizi, ale na to prý stačí obyčejné velkoobjemové kontejnery. Právnické osoby mohou kontaktovat nějakou firmu, která se odvozem a recyklací plastového odpadu zabývá, tato služba však samozřejmě není zadarmo.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost