Ohlaste skutečnost příslušnému městskému úřadu, popřípadě příslušnému OI ČIŽP.