Můžete ji odvézt na sběrný dvůr (pozor – platí se za množství) či přímo na řízenou skládku v okolí (platí se samozřejmě také).