Odpad můžete odvézt do některého ze sběrných dvorů. Pokud nemůžete sami takový odpad odvézt a potřebujete speciální kontejner, volejte: