Jedná se o přírodní materiály: tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, potravin, větve.

Nejlepší možností zpracování bioodpadu je založení vlastního kompostu. Na balkoně i v kancelářích lze likvidovat bioodpad s pomocí vermikompostéru. Jedná se v podstatě o bedničky s perforovaným dnem, víkem a miskou na spodu. 

  • Firmy odebírající biologicky rozložitelný odpad