Odpověď nám poskytne Zákon o odpadech. Ve znění platných předpisů v § 37b odst. (1) říká: c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují nutné části vozidla, zejména hnací a převodové agregáty, karosérii, katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují části neschválené výrobcem a odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007, d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis Na Mostecku existuje hned několik firem, které se likvidací autovraků zabývají. Jsou to:
 • Olga Sluková, ul. Pionýrů, Most
  • provádí se zde sběr, výkup a zpracování autovraků
 • Ecoruin s.r.o., ul. Obchodní, Most - Velebudice
  • provádí sběr, výkup a zpracování autovraků
 • Další firma ČETRANS a.s. (Ke Skále 3561, Most, Rudolice)
  • nabízí různá zařízení, úpravu a demontáž autovraků

  Zařízení ke sběru autovraků bezúplatně převezme úplné vozidlo a poslednímu vlastníkovi je povinno vystavit potvrzení o převzetí autovraku (tzv. doklad o ekologické likvidaci), které slouží vlastníkovi vozidla jako příloha žádosti k trvalému vyřazení vozidla z centrálního registru vozidel. Na magistrát či městský úřad si majitel vezme technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, registrační značky, doklad totožnosti a doklad o ekologické likvidaci vozidla vyplněný zvolenou firmou. Tento úkon je rovněž bezplatný. Zmíněný doklad o ekologické likvidaci je nutno doložit u všech motorových vozidel, ale nemůže jej vydat ledajaké vrakoviště či kovošrot. Některé totiž vydávají potvrzení o převzetí vozidla a jiné zase potvrzení o likvidaci autovraku. Velký problém nastane, jestliže je vozidlo rozebrané na náhradní díly. Takovéto situace se musí řešit individuálně, většinou se platí poplatek za sběr či likvidaci nekompletního vraku. Poté co je manipulační poplatek zaplacen je možné vydat potvrzení o likvidaci autovraku.